تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

Mission permanente de l'Etat de Libye auprès de l'Office des Nations Unies à Genève et des autres organisations internationales en Suisse

العنوان
Mission permanente de l'Etat de Libye auprès de l'Office des Nations Unies à Genève et des autres organisations internationales en Suisse
Rue de Richemont 25
1202 Genève

رقم الهاتف
+41 22 959 89 00

رقم الفاكس
+41 22 959 89 10
البريد الإلكتروني

اليوم الوطني
24 ديسمبر

S.E. Mme Lamia Fathi Abusedra

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary

Permanent Representative (03 مايو 2022)

Mme Hana S. A. ELGALLAL

Deputy Permanent Representative

Mme Intsar F.H. ELSBAAI

Minister Plenipotentiary

M. Khaled A. A. Belkhair

M. Issam Eddin M. M. SHWEHDI

Minister Plenipotentiary

Mme Hayam I. A. Ismail

M. Imad I. A. TAGURI

Minister Plenipotentiary

Mme Eyman B.M. Belgasem

M. Nasser F. O. ALGHEITTA

Counsellor

Mme Khadeejah A.M. Mahfouth

M. Jalal A. A. ALJAEDI

Counsellor

Mme Salmin A. K. Oshah

M. Hesham M.R. HUWISA

First Secretary

Mme Amel F. R. Elsheib

Mme Rajaa T. A. ALMUZOUGI

First Secretary

M. Mahmoud A. A. Arebi

M. Yaseen H. A. ALGHAWI

Third Secretary

M. Mansour A. SH. ELJAZWY

Attaché (Affaires financières)

Mme Rabeeah Ben Ghizzi

M. Altaher D. A. DBEIA

Attaché (Affaires de la sécurité)

Mme Houreeyah O. A. Souwah