تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

Permanent Mission of the People's Democratic Republic of Algeria to the United Nations Office at Geneva and other international organizations in Switzerland


Phone Number
+41 22 959 84 84

Fax Number
+41 22 774 30 49

البريد الإلكتروني

National Day
01 نوفمبر

H.E. Mr. Lazhar Soualem

Ambassador

Permanent Representative (15 October 2020)

Mrs. Taoues Soualem

Mr. M. Hakim BOUAZIZ

Minister-Counsellor

Deputy Permanent Representative

Mrs. Abir Bouaziz

Mrs. Amina MESDOUA

Minister Plenipotentiary

Mr. Abdelkader Mesdoua

Mr. Salim BERKAT

First Secretary

Ms. Safia Berkat

Mr. Charif DEHIMI

First Secretary

Ms. Fatima Dehimi

Mr. Mohamed BAKIR

First Secretary

Mr. Abdelhadi KHOUCHANE

First Secretary

Ms. Nacéra Khouchane

Mr. Yacine TOUAMI

First Secretary

Ms. Ilhem Touami

Mr. Mehdi REMAOUN

First Secretary

Ms. Noureddine NAWEL

First Secretary

Ms. Karima BENYAHIA

Attaché

Mrs. Sabrina MOKHTARI

Attaché

Mr. Mourad MOKHTARI

Mr. Ghilas FERKAL

Attaché

Mrs. Meriem Ferkal